SOL.LICITUD ALTA PATROCINI DEL CLUB

Si voleu col.laborar en el patrocini del Club Rem Colera, només cal que ompliu el següent formulari amb totes les dades. Heu d’escollir una modalitat de patrocini i una forma de pagament. També és necessari llegir les condicions que s’especifiquen a sota de tot, i un cop enviada, en un període de temps curt, rebreu la confirmació de la vostra alta com a patrocinadors i el document confirmant el pagament del patrocini anual que s’hagi realitzat. El pagament es pot fer per transferència bancària o domiciliant el rebut de forma anual. 
  Modalitat de patrocini:

  Forma de pagament:  OBSERVACIONS

  CONDICIONS

  ANNEX L.O.P.D. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el legal representant signant d’aquest document reconeix quedar informat/da i consentir que les dades personals incloses en aquest document siguin necessàriament tractades en un fitxer responsabilitat de Club Rem Colera,, amb domicili al C/De la Vall, 69 (17496 Colera, Girona).

  ANNEX DRETS D’IMATGE autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per l’entitat Club Rem Colera durant el període que ostenti la condició de soci seguint el que estableix la Llei orgànica 1/1982 que protegeix la pròpia imatge.
  Pel que autoritzo la cessió de la meva imatge pels següents mitjans i usus:
  -Web de l’entitat, xarxes socials (Facebook, Instagram) i díptics promocionals,
  -Altres mitjans externs al responsable, relacionats amb l’activitat(web de la federació, plataforma d’entitats,…)

  club rem colera